Get Adobe Flash player

สำหรับสมาชิกสารสนเทศนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ทำเนียบนักเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา

แวะเยี่ยมเรา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวาน20
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา217
mod_vvisit_counterเดือนนี้626
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา916
mod_vvisit_counterรวม59966

UserOnline

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

 

argaiv1084

ชื่อ                       นายวัฒนา         คงทน
เกิด                      2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2517
ตำแหน่งปัจจุบัน      ครู คศ.2  วิทยฐานครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน       โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
จังหวัดสุรินทร์  32130
โทรศัพท์               ที่โรงเรียน 044-144065, มือถือ 088-4765784
ภูมิลำเนา              47 หมู่ 22 บ้านบัวตูม  ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  32120
ที่อยู่ปัจจุบัน          127 หมู่ 3 บ้านหนองหลวง  ต.หนองหลวง  กิ่งอำเภอโนนนารายณ์  
จังหวัดสุรินทร์  32130
การศึกษา             - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตูมอนุกูลราษฎร์พัฒนา
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
- ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ (ค.บ. คณิตศาสตร์) เกียรตินิยม อันดับ 2
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ศศม. การบริหารการศึกษา  
ประสบการณ์การทำงาน  พ.ศ. 2540     โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์
ผลงานดีเด่น         -  ครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา 2544
-  ครูแกนนำสาขาคณิตศาสตร์  กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2545
-  ครูผู้พัฒนาวิจัยในชั้นเรียน ระดับดีเยี่ยม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2  ปีการศึกษา  2546
-  ครูผู้สอนดีเด่น  ด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 2  ปีการศึกษา 2548
- โครงการน้ำใส  ดุจน้ำพระทัยพระราชินี  ปีการศึกษา 2547
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็มลบ

โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์  ปีการศึกษา 2547
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้
แบบโครงงาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา ¬2547
-  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์  โดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา  2548
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์   โดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา  2549
-  นวัตกรรม/บทเรียนดีเด่น นำเสนอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในงานศิลปะหัตกรรมของนักเรียน ที่จังหวัด

ขอนแก่น  ปีการศึกษา  2550
-   ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2  ร่วมประชุม KM ณ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยกลุ่มสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา  2550
-  ได้รับเชิญไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม  ในการประชุมทางวิชาการ

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่  12 ระหว่างวันที่  15 – 16  พฤศจิกายน  2550  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ   โดย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีการศึกษา  2550
-  ครูผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น  สาขาคณิตศาสตร์  ศุนย์ประสานงานิการมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  2552
- ได้รับทุนการวิจัยด้านการศึกษา  จาก  สกว.  ไปอบรมเรียนรู้การทำวิจัยด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
-  ได้รับรางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดีเด่น  สำนักงาน สกสค.  เนื่องในวันครู  ปี 2553  ณ  หอประชุมคุรุสภา

กรุงเทพมหานคร

  • ข่าวการศึกษา [ครูไทย]

    ค้นข่าวมาเล่า [ครูไทย]